1 mars 2024 uppdateras våra användarvillkor

1 mars 2024 uppdateras två av våra användarvillkor för privatkunder

1. Betaltiden utökas från 20 till 30 dagar

Kort kan man säga att antal dagar att betala fakturan har ökats från 20 till 30 dagar för privatkunder.

Så fakturan kommer 10 dagar tidigare.

Runt den 1:a varje månad. Så kontrollera om du får fakturan den 1 mars.

Fakturan betalas som vanligt – I slutet av månaden.

2. Adminstrationsavgift för RUT-avdrag ändras när kunden ej betalar fakturan

En annan ändring är införandet av en fast administrationsavgift på ändringar vid makulering och skapandet av ny faktura om kunden inte betalar.

Det har främst att göra med att Strykfritt inte kan söka rut-avdrag om betalning ej skett. Förr har man varit tvungen att göra om en obetald faktura timme för timme.

Det försvinner nu då man infört en enhetlig fast administrationsavgift på 599 kr.

Denna ändring gäller bara kunder som INTE betalar sin faktura.