Kompensation och prisavdrag Strykfritt AB städföretag Stockholm

OBSERVERA! Alla reklamationer och frågor om kompensation tas direkt med Strykfritt AB via mail och kan inte behandlas per telefon. För att kompensation ska betalas ut måste en reklamation ha gjorts enligt vår överenskommelse. (Se punkt 13)

För utbetalning vid skada så måste reklamationsblanketten fyllas i då vi har ganska stränga krav från våra revisorer att varje utbetalning till privatkund måste ha ett underlag men även ett kvitto. Kunder som söker ersättning via reklamationsblanketten bör bifogade ett kvitto eller en annan källa (en hemsidelänk) som styrker den förstörda produktens värde samt ett nytt kvitto på de nyinköpta produkterna och skicka in dessa med brev eller e-post.

Strykfritt AB ersätter enligt den princip som försäkringsbolag har. Vid uppkommen skada måste kunden vara medveten om att en värdeminskning alltid räknas på en skada. Värdeminskningen sker enligt tabell som hittas på sida 22 och 23 i detta dokument. Ersättning betalas ut på nuvärdet – d.v.s. minus den värdeminskning som används som generell mall av försäkringsbolagen.

Antika föremål och/eller andra föremål som vaser, prydnadssaker, tavlor, skålar, böcker och andra prydnadsföremål m.m. värde fastställs via ett värderingsinstitut som t.ex. Bukowskis. Strykfritt AB städföretag stockholm ersätter aldrig efter ett affektionsvärde. Affektionsvärdet sätts alltid till noll vid en skada. Skulle ett värderingsinstitut inte kunna fastställa värdet så försöker bägge parter hitta liknande föremål på nätet, på försäljningssajter som blocket, tradera, eBay etc. för att kunna värdera skadan.

Strykfritt AB ersätter också endast en skadad produkt, även om det till exempel är en uppsättning vaser. Exempel. Kund XXX köper in tre vaser som endast säljs i ett paketpris för 1000 kr. Om Strykfritt AB skadar en vas får kunden ersättning för en vas. Oberoende om kunden vill köpa in 3 nya vaser. I det här fallet får kunden ersättning på 333 kr minus eventuell värdeminskning.

Kompensation – skada vid städning

Mötet med en arbetsledare är ett fast inslag i vårt samarbete. I och med upprättandet av en städmall och en inbokning av en provstädning är kunden tvungen att uppge föremål som vi måste vara extra försiktiga med. Denna information ska uppges i avtalet (speciellt fält finns). Tillkommer extra varsamma föremål och moment under samarbetet gång måste detta per omgående rapporteras in via mail. Inte via telefon eller sms. Det kan handla om föremål och moment som tavlor, figurer, vaser, böcker, HIFI-utrustning, tv-apparater, datorer, skärmar och alla andra värdefulla föremål. Samt också rutiner för rengöring av trägolv, stengolv, tvätt av kläder, rengöring av rostfria produkter som kylskåp, frysar, mikro, diskbänkar  etc. Befintliga kunder som inte rapporterat in värdefulla föremål och annorlunda tillvägagångssätt vid rengöring än standard kan heller inte räkna med ersättning om en skada sker då Strykfritt AB är tvungna att ha omständigheterna klara för sig under hela samarbetet.

 

Med standardiserade tillvägagångssätt menas att Strykfritt AB rengör allt på liknande sätt som hos alla kunder som ej gett oss instruktioner. Man moppar alla golv inklusive trägolv med såpa eller allrent, man torkar av alla möbler, bänkar, elektroniska utrustning med lättfuktad trasa. Man torkar av kakel, klinkers och stenväggar med allrent eller badrumsspray. Man torkar av allt rostfritt med köksspray eller/och vatten och diskmedel/allrent. Man torkar vaser, prydnadsföremål, tavelramar, gavlar samt lister med en lättfuktad trasa. Kunden vet om att kunden ej kan ställa krav på ersättning i det fall där vi inte fått instruktioner via mail hur kunden önskar att vi rengör i hemmet. Alla moment som kräver specialbehandling eller annan behandling än vår standardiserade sätt att rengöra ska kunden upplysa Strykfritt AB om och ge klara instruktioner om vad som är det specifika tillvägagångssättet för rengöring av just detta. På kylskåp och frysar ges heller ingen ersättning om ytan används som arbetsyta, dvs om man normalt fäster saker på skåpet som magneter, post it lappar, klistermärken etc.

Självklart handskas Strykfritt AB:s anställda försiktig med alla föremål hos en kund men måste få veta om det finns saker som är extra ömtåliga eller föremål man måste handskas extra varsamt med. Alla föremål som Strykfritt AB städföretag stockholm handskas med och inte rapporteras in som extra varsamma betalas ersättning endast för dess funktion om det går sönder. Med dess funktion menas att har Strykfritt AB haft sönder en dyr antik vas för 10.000 kr får kunden bara ersättning för inköp av en vanlig enkel nutida vas i samma storlek från den ordinarie handeln. (Ej dyr designvas).

Andra fall där kunden nekas ersättning är när kunden placerat dyrbar utrustning på en plats där föremålet syns dåligt eller inte alls och vid undanplock skadas föremålet (gäller samtliga föremål som skadats vid händelsen). Exempelvis är när kunden placerar sin laptop, mobiltelefon, annan elektroniskt utrustning, glasögon och annat ömtåligt på en stol täckt med papper eller kläder, i/på sängen, i soffan, i tvätten, i sina fickor, på golvet under kläder osv. All värdefull utrustning ska placeras väl synligt för Strykfritt AB och på en plats där dessa inte riskerar att skadas när städningen utförs. Placeras eller lämnas föremålet på ett sådant ställe där den inte syns eller uppmärksammas direkt så kan en skada uppstå omedveten och den ersätts inte av Strykfritt AB. Samma sak om föremålet inte placeras på sin plats. Mobiltelefoner eller laptops som placeras på stolar eller bänkar uppmärksammas inte alltid. All dyrbar utrustning ska därför ligga på sin plats, väl synligt när Strykfritt AB kommer till kunden. Annars ges inte ersättning vid en eventuell skada.

Även följdskador som t.ex. ett märke på ett golv när en laptop eller en mobil far i golvet ersätts inte om det som skadad golvet varit dolt eller onaturligt placerat. Följdskador som märken på golv och andra möbler ges heller inte om skadan tillfogats av andra föremål som faller ner eller skadar/ger märken. Kan handla om tunga föremål som placerats dold och åker i marken och skadar golv eller möbler.

Strykfritt AB vill informera att avdrag på en eventuell faktura inte får ske utan vårt medgivande, även vid skador som enligt kunden tillfogats av Strykfritt AB:s anställda. Utbetalningar av skador sker direkt till kundens bankkonto och får på inget sätt kvittas mot kundfakturor. Utbetalningarna av ersättning sker endast efter godkänd reklamation och mot uppvisande av originalkvitto från kunden till oss. Utbetalningarna sker inom 30 dagar från att beslut fattas om utbetalning. Kompensation ges mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet (om ett sådant finnes) och den nya inköpta varan. Ny vara köps in av kund och ersättning betalas ut i efterhand. Strykfritt AB handskas med samtliga skador precis som alla hemförsäkringsbolag gör.

Vid fall där kunden och Strykfritt AB kommer överens om att kunden ersätts utan att behöva köpa in den nya varan behöver kunden inte skicka in något kvitto för ersättning. Denna form av utbetalning gäller endast då kunden har fått en skada på en produkt som ingår I en uppsättning och kunden vill inte köpa in en hel uppsättning utan nöjer sig med ersättning för en produkt och väljer att få denna ersättning utbetalas till sitt bankkonto istället.

För kompensation och ersättning måste ursprungsvarans värde kunna styrkas med helst ett originalkvitto av något slag eller en liknande papper som styrker varans värdering. Saknas originalkvitto så måste produkten överlämnas till Strykfritt AB för värdering om bolaget så önskar. Detta gäller alla varor där kunden vill ha kompensation över 300 SEK. Är skadan på ett fast objekt och åtgärdandet av skadan kostar mer än 300 SEK så ska Strykfritt AB ha rätt att rätta till skadan eller ha rätt att anlita ett företag för att åtgärda skadan om bolaget så önskar.

Uppstår en situation där Strykfritt AB och kunden ej kan komma överens om hur skadan uppkommit eller vem som orsakat skadan tas en oberoende besiktningsman in för att granska skadan. Utfallet av en sådan besiktning utgör grund för ersättningsanspråk. Kostnaden för besiktningen står kunden för och hela beloppet ersätt av Strykfritt AB om skadan uppkommit av vårdslös hantering från företagets sida. Givetvis tar då dessutom Strykfritt AB på sig alla kostnader för att åtgärda skadan.

Kompensation på städmaterial och städutrustning ges inte. Gäller inte bara dammsugare utan också moppar, borstar, toalettborstar, mikrofibertrasor och allt annat som vår personal använder för att städa hos kunden. Kompensation ges heller inte på andra föremål som används vid arbete med hushållsnära tjänster hos kund.

Exempel – Strykjärn, fönsterputsutrustning, tvättmaskiner och torktumlare samt diskmaskiner. Oberoende av orsak till att städutrustningen går sönder ges ingen ersättning till kunden. Exempel vid användning är när städmaterialet används. Exempelvis kan en dammsugare gå sönder när man dammsuger, förflyttar dammsugaren (rör och delar kan lossna, även tappas), suger upp saker på svåråtkomliga ställen, o.s.v. Detsamma kan hända när man moppar och gör rent i hemmet. Moppen kan gå av, mopphuvudet kan slitas av. Samma sak gäller olika trasor och annan städutrustning. Städutrustning är för vår personal ett arbetsmaterial och dessvärre går sådana saker sönder förr eller senare. De är givet att förslitningsskador och stötskador uppkommer på arbetsmaterialet och det är därför sådant ej kommer att kompenseras.

Det är kundens skyldighet att noga informera hur eventuella tvättmaskiner fungerar och det är kundens ansvar att noga se till att inga föremål som inte tål maskinbehandling hamnar i tvättmaskinen. Kunden ansvarar därför att se till att den sorterade tvätten inte innehåller saker som kan skada maskinen. De gäller allt från papper i jeansfickor till grus/sand/sten i jackan. Kunden har inga som helst möjligheter till ersättning om den självmant ger tvätt och/eller torkuppdrag direkt till våra anställda. Det räcker med att kunden givit våra anställda info om att starta maskinen för att ersättningen inte ska utgå. All tvätt och maskinanvisning ska först gå via arbetsledaren.Vid diskmaskiner gäller att kunden noga informerar oss om vad som får diskas eller inte diskas via mail innan provstädningen. Kunden är också skyldig att kontrollera diskmaskinen innan man startar den då vi inte sätter på maskinen åt kunden, utan ger kunden möjlighet att ta ut eventuella saker som kan skada maskinen men också skadas själva innan kunden sätter på maskinen.

Städmaterial och städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Därför så står kunden för inköpet med också underhållet av städmaterialet och städutrustningen i sin bostad.

Kompensation på förstörd tvätt ges ENDAST då kunden före uppdragets början skickat in klara instruktioner via mail om tvätt och torkanvisningar på samtliga plagg och själv sorterat tvätten inför varje gång. Vid sortering ska klara instruktioner finnas med lapp att den här tvätten ska tvättas i 40 grader kulörtvätt exempelvis. Men samtliga plagg menas att man delar in plagg i – skjortor, tröjor, byxor, jeans, underkläder, sängkläder, handdukar, dukar, vanliga kläder som t- shirts, linnen, mjukisbyxor osv. Det är också mycket viktigt att ge information som att skjortor endast får torkas i 40 grader och i torkskåp. Eller att tröjor ej får hängas på galge utan endast torkas i torkskåp liggandes på kalltork utan värme. I informationen till oss måste samtlig information finnas med.

 

Sortering av kläder är ett måste. Utan sortering tvättas alla kläder i 40 – 60 grader, vitt eller kulörtvätt. Alla plagg torktumlas. Kunden ansvarar då för uppkomna skador vid eventuell krympning eller annan förslitning och kunden ansvarar även för färgskador där något plagg avgett färg och skadat/färgat av sig på andra plagg då det är kundens ansvar att sortera tvätten innan besöket. Sammas sak gäller ansvarsbiten vid strykning. Det är kunden ansvar att via mail skicka in anvisningar om hur kunden önskar ha sina plagg strukna. Exempelvis på vilken sida en skjorta ska strykas eller vilket värmeläge man ska ha när man stryker jeans. Alla anvisningar ska skickas direkt till arbetsledaren och inte till städmedarbetaren. Saknas mailinstuktioner för Strykning så ersätts inte skadade plagg, oberoende hur dessa skador uppkom.

 

Kompensation – missnöje vid städning:

Strykfritt AB kan vid ett missnöje alltid byta ut personal för kunden. Dock ej under uppsägningstiden. (Läs mer under uppsägningar) Strykfritt AB vill påpeka att man alltid strävar efter att leverera ett fullgott resultat, dock vill man upplysa kunden att kvalitén på städningen ibland kan variera och inte alltid anses som fullgod för kunden. Städningen och dess resultat är en individuell upplevelse och Strykfritt AB vill direkt påpeka att Strykfritt AB inte alltid kan tillgodose allas behov. Kunden kan ha väldigt olika uppfattning vad som menas med ett bra resultat.

 

Kunden bör ha I åtanken att det kan ta tid att lära känna en kund och dess behov, att de kan ta någon månad att grundstäda ett hem och under den tiden finns det moment som inte blir gjorda (utförs dåligt eller inte alls), detta gäller främst I början av ett samarbeta men också under ett uppehåll då det inte utförts någon städning av Strykfritt AB under en längre tid. Samma sak gäller när man byter ut en städmedarbetare mot en ny städmedarbetare eller har en vikarie. Städkvalitén garanteras inte vid byte av personal och ingen ersättning i form av tidsavdrag ges till kunden om något missas eller utförs undermåligt. Kvalitén på städningen kan variera och även sjunka om bostaden lämnas I ett annat skick än vid provstädningen. I många fall sjunker kundens vilja att plocka upp och förbereda inför städningen. Då blir städningen automatiskt mindre effektiv då tiden för själva städningen blir kortare.

En annan sak som ska tilläggas är att det är kundens skyldighet att efter varje städning gå igenom städmaterialet och alla medel och se till att allt är i felfritt skick. Det innebär tvätt av trasor, moppar, påfyllning och inköp av medel (enligt vår lista som finns under provstädningsfliken) samt ska kunden alltid göra en genomgång av dammsugaren, sopborstar, moppar och andra verktyg som används vid städningen hos kunden. Kunden ska givetvis också ha full koll på om att dammsugarpåsen är utbytt eller så pass tom att man utan problem kan dammsuga minst 3-4 gånger till med den befintliga påsen.

Missar kunden att rengöra och underhålla städutrustningen och inköp av medel är kunden helt införstådd med att städningen kan bli mycket eftersatt och en del moment kanske inte alls blir gjorda. Dessutom finns en stor risk att skador kan uppstå. Bland annat på golv och andra ytor som kan repas om t.ex. en mopp eller en trasa inte är rengjord till nästa städomgång. Kunden vet därför om att den helt och hållet ansvarar för att leverera bra städutrustning till varje gång och tar på sig ansvaret för eventuella skador och förseningar, missade moment om städutrustningen inte har kontrollerats från gång till gång.

 

Strykfritt AB undviker helt sporadiska lösningar när man städar. Detta kan innebära att kunden kanske önskar att man sopar en bostad istället för att dammsuga den, att man använder en skurduk istället för en mopp. Gäller exempelvis när en dammsugare är trasig eller saknar en viktig del, eller när en mopp är defekt. Vårt åtagande mot kund och den tid vi angivit för städningen är beräknad på användningen av bra städutrustning. Användning av nödlösningar är förstås väldigt tidskrävande och kan även vara negativ ur arbetsskadesynpunkt. Därför ser vi gärna mer hållbara lösningar och undviker att arbeta med nödlösningar utan är städutrustningen sönder eller saknas (gäller medel också) lämnas vissa moment och/eller utförs inte alls men städtiden debiteras som normalt.
För att kvalitén på kundens Strykfritt AB ska bibehållas under hela abonnemangstiden är det därför bra att komma med feedback till Strykfritt AB och gärna påpeka vad som kan förbättras. Det finns enstaka fall där kunden trots byte av personal, trots feedback och bra förberedelser från kunden sida inte får det resultat den önskar och då får kunden givetvis säga upp tjänsten. Dock är det viktigt att tänka på följande:

Strykfritt AB säljer städtimmar. Bolaget tar bara betalt för detta. Om man är missnöjd får man direkt avbryta samarbetet. Dock betalar kunden alltid för den tid Strykfritt AB har varit hos kunden – även om man är missnöjd med resultatet – (även om kunden påpekar att vissa städmoment ej hunnits klart/ej blivit utförda/utförts dåligt.)

Policyn gällande att inte ge rabatter vid missnöje gällande upplevd städkvalité har att göra med att Strykfritt AB strävar efter långvariga lösningar baserade på feedback och kommunikation och förståelse för att alla kan göra misstag och ha en dålig dag. Strykfritt AB ser inte rabatter som en lösning på ett problem – därför erbjuder man inte det åt kunden. Istället föredrar man dialog. Självklart finns möjligheten att snabbt avsluta samarbetet om kunden känner att trots dialog så känns inte städupplevelsen tillfredsställande. Strykfritt AB har ingen bindningstid på kundens städabonnemang och uppsägningstiden är enbart 15 dagar, mer om detta i nästa punkt.

Strykfritt AB erbjuder INTE omstädning av hela bostäder eller delar av bostaden/vissa moment som kunden anses ha glömts bort/städats undermåligt. Lösningen är istället att man diskuterar igenom problemen och jobbar igenom de momenten som utförts sämre eller inte alls på ett bättre sätt vid nästkommande städning. Vi vill också tillägga att avdrag på en eventuell faktura inte får ske utan Strykfritt AB:s medgivande.

Uppsägning Strykfritt AB städföretag stockholm

Uppsägningen av städabonnemanget är mycket enkelt. Strykfritt AB behöver ett kort mail att kunden önskar avsluta sitt abonnemang. Utan skriftlig uppsägning via mail eller per brev löper städabonnemanget på tillsvidare och alla överenskommelser om avbokningar och liknande punkter i avtalet är giltigt och alla överenskommelser ska hållas tills abonnemanget blir uppsagt på ett överenskommet sätt. Strykfritt AB har marknadens kortaste uppsägningstider – endast 15 dagar från det att kunden skickat sitt mail till bolaget om uppsägning.

Uppsägningstiden på 15 dagar tillämpas alltid, dock inte efter en provstädning där kunden kan neka att abonnemanget fortskrider D.v.s , det finns INGEN uppsägningstid vid provstädning)om man meddelar Strykfritt AB via mail senast 5 dagar efter provstädningen att man inte vill fortsätta ha hemstäd via Strykfritt AB. Kunder får inte använda sina avgiftsfria avbokningar under en uppsägning.  Detta oberoende av orsak – gäller även vid sjukdom. Kan/vill inte kunden ta emot oss under uppsägningstiden så betalar kunden som vanligt för den uteblivna städningen med skillnaden att skatteavdraget inte appliceras. Kostnaden blir då enligt avtalad timtaxa utan skatteavdraget gånger de ordinarie antal timmar man haft under sin abonnemangstid. OBS! Vid avbokningar kan inte skatteavdrag appliceras.

Kunden kan inte byta ut personal under uppsägningstiden oberoende av anledning. Inte heller direkt innan/i direkt samband med en uppsägning. Men detta menas att Strykfritt AB inte introducerar ny personal under kundens uppsägningstid, även om uppsägningen kommit in efter man bestämt att komma till kunden med den nya personalen. Kunden får vid en sådan situation två alternativ. Antingen fullföljer man uppdraget med den ordinarie städmedarbetaren man haft tidigare eller så avstår man (mot ordinarie timkostnad för städabonnemang) att få hjälp.

Kunden kan heller inte säga upp abonnemanget då abonnemanget är fryst. Med frysta abonnemang menas ett abonnemang som aktivt innan starten på Strykfritt AB:s ledighet. Alla kundabonnemang är frysta i juli månad och från ca 20:e december till 10:e januari varje år. Exakta datum varierar men fås i samband med utlysning av vår semester samt jul och nyårsstängning på hemsidan under nyhetsfliken och andra informationskanaler som Facebook och via nyhetsbrevet.

 

Samtliga abonnemang som sägs upp när abonnemanget är fryst, behandlas först från dagen då bolagets kontor öppnar igen. Strykfritt AB har ingen möjlighet och heller ingen skyldighet att ta emot uppsägningar under sin semester och ledighet. Exempel – Om kunden har ordinarie inplanerad städning den 08:e augusti och väljer att säga upp abonnemanget den 3:e juli sägs abonnemanget upp 15 dagar räknat från den första vardagen efter den 1:a augusti – dvs. när kontoret öppnar igen efter vår semesterledighet.

Väljer kunden att avboka städningen den 08:e augusti, d.v.s. under uppsägningstiden utgår full taxa för den tid vi borde ha varit hos kunden. Med full taxa menas avtalat timpris utan skatteavdrag. Eftersom det är en avgift för avbokningen så kan inte skatteavdraget appliceras då inget arbete utförs hos kunden.

 

16. Tvist

Tvist med anledning av kundens avtal och tjänstens användarvillkor ska avgöras enligt lag om skiljeförfarande eller via domstol. Val vart tvisten ska avgöras tas av kunden inom 30 dagar från tvisten. Görs inget val av kunden väljer Strykfritt AB vart tvisten ska avgöras. Dessa användarvillkor för tjänsten städabonnemang för privatkund har lästs och godkänts av kunden. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på kundavtalet eller den person som fyllt i en intresseanmälan på www.strykfritt.se – städföretag stockholm och fått en bekräftelse om en provstädning via mail.