Semester och ledighet hos Strykfritt AB Städfirma Stockholm

Strykfritt AB har semesterstängt varje år under vissa perioder mer exakt under juli och vid jul och nyår. Exakt tid för vår semester hittar kunden alltid under fliken Senaste nytt/Nyheter på bolagets hemsida www.strykfritt.se. Under semestertider/ledigheten är städabonnemanget helt fryst för en del kunder. Inga avbokningar måste användas. Kunder som önskar städning under vår semester mailar in en förfrågan minst 2 månader innan vår ledighet för att kunna erbjudas städning. Det finns ingen garanti från Strykfritt AB:s sida om att bolaget kan hjälpa till under vår ledighet, eventuell städning kommer endast på tal då kundens ordinarie städmedarbetare är på plats och vill jobba eller om en vikarie kan knytas upp.Under semestern är de flesta kundabonnemang frysta om man inte kommer överens med Strykfritt AB om städning under bolagets semester. Fryst abonnemang betyder att man som kund behåller sin fasta städtid, fasta städvecka och städdag. Inga kostnader tillkommer för kunden under frysning tiden. Inga fria avbokningar måste användas. Stängt har Strykfritt AB även under årets röda dagar och normalt finns ingen möjlighet för städning då om inte något speciellt har avtalats. Här är kunden också medveten om att inga ändringar införs för kunder som missar sitt städtillfälle. Har man städningar på måndagar jämna veckor och så utfaller en inplanerad städning måndag den 17 april som är en röd dag – annandag påsk, då hoppar man över den städningen och nästa städning blir alltså två veckor efteråt. Går det ordna från Strykfritt AB att en vikarie kan komma eller att städmedarbetaren kan komma på en annan dag gör man givetvis detta, men hjälpen kan bara ske ifall det finns en möjlighet. Finns ingen lösning står man fast vid sitt ordinarie schema. Även om Strykfritt AB hittar en tillfällig lösning och man får hjälp tex veckan efteråt behåller man ALLTID sin ordinarie tid, dag och vecka för städning.

Boka och avboka städtider (uteblivna städningar pga. ej åtkomst)

Kunden har bokat ett intresse för en provstädning rekommenderade städfirmor stockholm via ett webbformulär som återfinns på www.strykfritt.se. Strykfritt AB kommer till kunden på överenskommen provstädning rekommenderade städfirmor stockholm utifrån kundens önskemål om tid och dag. De val av tid och städdag samt frekvens på provstädning rekommenderade städfirmor stockholmen och eventuell fortsatt städningen kommer stå i kundavtalet som kunden signerar elektronisk innan provstädning rekommenderade städfirmor stockholmen.

Kunden kan efter att fyllt i avtalet ändra/avboka sin provstädning rekommenderade städfirmor stockholm så sent som 24 timmar innan överenskommen träff. Kunden tecknar ett kundavtal innan provstädning rekommenderade städfirmor stockholmen och avtalet löper på tillsvidare efter provstädning rekommenderade städfirmor stockholmen enligt den städtid och städdag man kommit överens om i avtalet innan provstädning rekommenderade städfirmor stockholmen. Vill kunden däremot inte fortsätta med städabonnemanget meddelas detta senast 5 dagar efter Strykfritt AB utfört provstädning rekommenderade städfirmor stockholmen i kundens bostad. ALLA UPPSÄGNINGAR SKA SKE VIA MAIL. UPPSÄGNINGAR VIA SMS TELEFON ELLER TILL VÅR PERSONAL GÄLLER INTE. Efter att mailet har skickats inom utsatt tid har kunden helt avsagt sig städhjälp via oss och avtalets ses som uppsagt. Kunden betalar då bara för sin provstädning rekommenderade städfirmor stockholm enlig den timtaxa som gäller för städabonnemanget och Strykfritt AB städfirma Stockholm har sedan inga som helst krav på kunden. Kunden behöver inte uppge någon orsak till uppsägningen. Det räcker att kunden i mailet skriver att man INTE önskar fortsätta tjänsten.

Befintliga kunder

Vid inställd städning gäller följande:

Generellt kan kunden utan kostnad avboka städningen 1 gånger per halvår. Kunden kan köpa till en extra avbokningsmöjlighet per halvår för en extrakostnad på 10 kr i timmen på sitt ordinarie timpris. Extra avbokningsmöjligheter köps till halvårsvis (jan-jun och aug-dec). Kommer kunden på att man mitt i en halvårsperiod behöver en extra avbokningsmöjlighet går det bra att köpa till men då betalar man 10 kr extra per timme retroaktivt för den perioden. Har kunden redan en extra avbokningsmöjlighet och vill säga upp den möjligheten kan han göra det vid utgången av halvårsperioden – dvs i slutet av juni och i slutet av december.

 

Kostnadsfria avbokningar sker utan kostnad om det sker på rätt sätt. Mer info nedanför.

 

Efter sina avgiftsfria avbokningar utgår full betalning för kunden vid nästkommande avbokningar. Gäller alla avbokningar oberoende av orsak efter den andra avbokningen. Med full betalning menas med det timpris man har kommit överens om med utan skatteavdrag på 50%. Priset för en avbokning är det dubbla jämfört med om man haft städning, och det är endast därför att det helt enkelt är olagligt att applicera skatteavdraget på kundavbokningar då ingen tjänst sker.

Kunder får inte använda sina avgiftsfria avbokningar under en uppsägning.  Detta oberoende av orsak – gäller även vid sjukdom. Kan/vill inte kunden ta emot oss under uppsägningstiden så betalar kunden full betalning för den avbokade städtiden/uteblivna städningen med skillnaden att skatteavdraget inte appliceras. Att skatteavdraget inte får appliceras gäller självklart på samtliga tillfällen där ingen städning utförs hos kunden pga. avbokning eller annan orsak som t.ex. utelåsning där kunden inte gjort en korrekt avbokning eller inte lämnat sitt hem tillgängligt enligt de regler och den tid parterna har kommit överens om. Alla avbokningar måste ske per mail där man tydligt anger kundnamn, städdag och städtid samt anledning till avbokningen. Alla avbokningar som ej är akuta måste ske minst 3 arbetsdagar innan kundens ordinarie städtillfälle för att inte full betalning ska utgå för kundens hemstädning/avbokning. Kommer en avbokning senare så debiteras hela kostnaden för utebliven städning.

Uttrycket ”Akuta avbokningar” ses om en avbokning måste ske samma dag pga. exempelvis ett snabbt insjuknande/skada/allvarlig oförutsedd händelse (sjukhusvistelse, förlossning, brand, inbrott och andra allvarliga händelser hos kunden och eller hos någon i kundens familj. Akuta avbokningar måste göras via sms och via mail. De får inte göras per telefon. Akuta avbokningar måste ske minst 2 timmar innan städningen. Alla kontaktuppgifter finns på vår hemsida läng upp under menyknappen ”kontakt”.För att avbokningen ska räknas som akut och bli kostnadsfri måste kunden I sitt första avbokningsmail uppge fullständig orsak till avbokningen. Avbokningen ses inte som akut och blir inte kostnadsfri om kunden inte uppger orsak till avbokningen I sitt första mail. Akuta avbokningar gäller inte om kunden måste resa bort, har andra ärenden, glömt att ge oss åtkomst till bostaden, dubbelbokat med hantverkare eller annan uppdragsgivare.

 

Strykfritt AB städfirma Stockholm kan avboka en städning vid brist på personal. Avbokningen kan ske samma dag och extrastädning ges vid möjlighet. Vid avbokning från Strykfritt AB:s sida vid exempelvis sjukdom kommer Strykfritt AB att försöka hitta en ersättningsstädmedarbetare samma dag eller inom rimlig tid från det ordinarie städtillfället. Lyckas inte Strykfritt AB så föreläggs städningen till nästa ordinarie städtid. Kunden måste acceptera bytet av personal, samt tiden för den tillfälliga städningen. Görs inte detta så ställer man in städningen och självklart ses inte detta som en avbokning av kunden.

Åtkomst städobjekt

För att kunna utföra sina åtaganden måste Strykfritt AB ha fri åtkomst till kundens bostad när kundens städtid och städdag infaller. Med fri åtkomst menas att man kan komma in i bostaden under överenskommen tid och samtidigt kunna lämna den när man är klar. För att de ska fungera måste kunden se till att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. Gäller inte bara nycklar för bostaden utan de kan vara nycklar för balkongen, altanen, tvättstugan och soprummet.

Ges inte tillgång till bostaden vid ordinarie städning, dvs inplanerad städning som utfaller enligt avtalat tid, dag och vecka och som inte avbokats på korrekt sett, (se avbokningsregler för kostnadsfri avbokning, exempelvis vid utelåsning där kunden låst lås som vi ej har nycklar till eller glömt sin städdag kommer Strykfritt AB att försöka kontakta kunden på kundens uppgivna telefonnummer för att avgöra hur man kan lösa situationen om en sådan situation uppkommer. Strykfritt AB måste nå kunden inom 30 minuter från den inplanerade städstarten.

 

Nås inte kunden per telefon eller sms (har ingen återkoppling skett på vårt telefonsamtal eller bolagets sms) ses städtiden som förverkad och kunden betalar som för en avbokning som ej är kostnadsfri, dvs avtalad timpris men utan skatteavdrag gånger de timmar som går förlorade i uppdraget.

 

Strykfritt AB kommer vänta max 60 minuter från den tiden städningen var inplanerad under förutsättning och kunden har kunnat nås inom de 30 första minuterna och man har fått till en överenskommelse där kunden ser till att städobjektet står öppet inom dessa 60 minuter från planerad städstart.

Med full åtkomst menas också att kunden måste se till att boka upp tvättstuga om ett sådant arbetsmoment är uppbokat. Missar kunden att boka tvättid så utförs ingen tvätt åt kunden men Strykfritt AB tar betalt för momentet som det skulle vara utfört. Om en tvättid inte kan användas pga. Trasig maskin, ”stulen” tvättid eller andra omständigheter som Strykfritt AB inte råder över kan kunden ej kräva kompensation av Strykfritt AB. Strykfritt AB tar betalt för momentet som det skulle vara utfört. Strykfritt AB kommer vid sådana tillfällen försöka utföra extramoment i kundens bostad. Vid en provstädning rekommenderade städfirmor stockholm kan det vara klokt att påtala för arbetsledaren vad som kan göras om förhinder uppkommer i inplanerade städmoment.

Den anställde och procedurer kring sekretess, nycklar och larmhanteringLarm och andra säkerhetsanordningar ska vara felfria och helt fungerande när samarbetet mellan parterna påbörjas. Alla instruktioner om hur larm ska användas ska ske via skriftliga instruktioner per mail och skickas till arbetsledare om hur exakt larmet fungerar innan eller i direkt efter provstädning rekommenderade städfirmor stockholmen, alla koder och kombinationer ska också anges till arbetsledaren, inte bara personalen.

 

Man ska även under samarbetet gång informera (sin kontaktperson – arbetsledare per mail) om när man är bortrest så att larmet kan aktiveras och inaktiveras på ett tryggt sätt. Denna information får ej ges direkt till den anställde för att undvika fel. Missar kunden att informera sin kontaktperson så tar inte Strykfritt AB ansvar för någon händelse som kan inträffa där en skada/fordran uppstår.  Är kunden hemma så ska man se till att man kan öppna för vår personal. Kommer kunden inte kunna möta Strykfritt AB:s personal varje gång Strykfritt AB kommer så är det klokt att fundera på en praktisk nyckellösning. Nycklar är en sak som behandlas väldigt individuellt.

Strykfritt AB tar gärna emot nycklar då en direktåtkomst till städobjektet skapar en stor flexibilitet för bägge parter. Strykfritt AB har städat hos privatkunder sedan 2005 och har idag ca 2000 kunder. En stor del av dessa har valt att lämna ifrån sig bostadens nycklar till bolaget. Dock så förstår Strykfritt AB att det inte alltid önskvärt att lämna ifrån sig nycklar till sin bostad. Kunden måste här få välja helt själv utan press. Nyckellösningar där kunden bestämmer en fast plats där nyckel lämnas diskuteras fram muntligen.

Vid åtkomstlösningar för nycklar där kunden anger en plats där nycklar förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar inte Strykfritt AB för. Gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc. Kunden är medveten att brevlådor som är utanför kundens hem, tex i porten, är tillgängliga för allmänheten och ansvaret om nyckeln kommer på villovägar, oberoende av orsak (även om nyckel hamnar i fel brevinkast) är kundens och kunden kommer inte kräva ersättning av bolaget.

 

Strykfritt AB jobbar inom en bransch där det förekommer mycket privatkunder men också företagskunder, olika statliga verk och institutioner. Det gör att företaget måste i sig noga kontrollera vem man anställer och har som anställd. Den anställdes ansvar är mycket stort då denna har tillgång till en rad olika städobjekt. Detta innefattar att den anställde förfogar över tillgång till en rad olika anordningar men också information som säkerställer att ett städobjekt är skyddat.

 

Denna information är oftast mycket känslig. Anordningarna som säkerställer att ett städobjekt är skyddat är också viktigt att handskas varsamt med. Strykfritt AB måste inom hela sin företagsorganisation jobba intensivt med att behålla en hög säkerhetsnivå och kräver därför att samtliga anställda godkänner följande upplägg.

 

  • Tillåter Strykfritt AB utföra oanmälda drogtester både på och utanför arbetsplatsen.
  • Tillåter Strykfritt AB att när som helst utföra kreditkontroller gällande medarbetarens ekonomiska situation.
  • Tillåter Strykfritt AB att när som helst kontrollera medarbetaren mot brottsregistret. Till det godkänner varje medarbetare att:
  • Ansvara för det nycklar som medarbetaren får av en kund eller direkt av Strykfritt AB och till 100 % följa de riktlinjer som Strykfritt AB har för förvaring och hantering av nycklar.
  • Ansvara för att hålla koder och passerkort otillgängligt för alla andra förutom sig själv.
  • Ansvara för att hålla på våra kunders och Strykfritt AB:s fulla integritet och aldrig publicera namn, adress, telefonnummer, arbetssätt, personalpolitiska riktlinjer och andra personliga uppgifter samt företagsuppgifter. Detta innefattar ett totalt förbud för att posta inlägg i olika forum, sociala nätverk eller andra mötesplatser på internet om kunder, Strykfritt AB och dess personal. Gäller under hela anställningen samt även 20 år efter att medarbetaren har slutat.

 

Nycklar och öppningsanordning som larm, koder osv.

Som anställd har medarbetaren fullt ansvar över att förvara nycklarna på ett säkert sätt. Vid oansvarig förvaring som medför att nycklarna kommer bort eller tappas är medarbetaren ekonomisk ansvarig för de eventuella krav som Strykfritt AB eller dess kunder kommer ha mot medarbetaren.

Medarbetare är vid en uppsägning, oberoende om den är gjord av denne eller företaget, tvungen att inom 24 timmar från sista arbetspasset lämna in samtliga nycklar till Strykfritt AB.
Nycklarna får på inget sätt märkas med något annat än kundnummer eller enligt instruktion från arbetsledare. Förvaring på säkert sätt betyder i praktiken att medarbetaren har maximalt två kunder per dag och får då ta med sig dessa kunders nycklar och ha på sig dessa nycklar under dagen. Inga andra nycklar får bäras med. Samtliga nycklar ska lämnas in till Strykfritt AB vid ledighet och vid semestrar. Strykfritt AB i sin tur förvarar inga nycklar på plats (på bolagsadressen) under ledighet och semestrar utan de förvaras säkert på hemlig plats.

 

Sedan 1 januari 2012 har Strykfritt AB infört ett säkerhetssamarbete med Key Finder AB och Skandia Security gällande nyckelbrickor. Dessa brickor är direkt knutna till kunden via ett nummer. Detta nummer har bara Skandia och Strykfritt AB. På nyckelbrickan står det att om en person hittar en nyckel med sådan bricka så läggs dessa nycklar på brevlådan.

Mätningar visar att vid ett borttappande av nycklar så hittas många nycklar upp av någon. Vid upphittande är det 93 % av alla nycklar med bricka som kommer till rätta till sin ägare men utan bricka så är det endast 6 % som återfinner sin rätta ägare.

INGEN PERSONUPPGIFTER SOM NAMN, ADRESS ELLER TELEFONNUMMER FINNS NÅGONSIN UTSATTA PÅ KUNDENS NYCKLAR.  DET SOM FINNS ÄR EN BRICKA MED KUNDEN KUNDNUMMER (SOM BARA Strykfritt AB HAR TILLGÅNG TILL) SAMT SÄKERHETSBRICKAN FRÅN SKANDIA.

priser rekommenderade städfirmor stockholm och faktureringStrykfritt AB städfirma Stockholm tar bara betalt för hemstädning per timme. Det aktuella timpriset är utsatt på hemsidan under “priser rekommenderade städfirmor stockholm rekommenderade städfirmor stockholm rekommenderade städfirmor stockholm rekommenderade städfirmor stockholm städning” och är inklusive moms och efter det 50 % skatteavdraget (som fås direkt på fakturan) och även tan skatteavdrag för det som önskar så.. Extramoment som utförs och bokas utanför kundens ordinarie arbetstid debiteras enligt fast pris som är bestämt i förväg med arbetsledaren – gäller bl.a. fönsterputs och grov samt flyttstädningar.

 

Exakt upplägg och tidsåtkomst av fönsterputs och grovstädningar avtalas separat. Dock gäller samma användarvillkor vid de momenten som vid ordinarie städning i bostaden – den enda skillnaden är priset och tidsåtgången samt en del specifika specialmoment som då måste avtalas därutöver. provstädning rekommenderade städfirmor stockholmen debiteras enligt nuvarande prislista och villkor som finns på hemsidan i huvudmenyn “priser rekommenderade städfirmor stockholm rekommenderade städfirmor stockholm rekommenderade städfirmor stockholm rekommenderade städfirmor stockholm städning”. Fakturering sker 1 gång i månaden, månaden efter städmånaden eller månaden där städningen utförs, beroende på vilket avtal man har. Fakturan skickas via e-post som standard om inget annat avtalats. Eventuella invändningar mot fakturan ska göras senast samma dag som förfallodatumet på fakturan för att de ska beaktas. Kommer invändningarna efter ett förfallodatum frånsäger sig kunden rätten att kräva att fakturan rättas till.

Kunden är medveten om alla faktureringen sker via valt faktureringssätt – dock sker all påminnelsehantering första gången via e-post. Påminnelse nr 1 är helt kostnadsfri men måste betalas senast samma dag som står på påminnelsen. Påminnelse 2 skickas med e-post och med vanligt brev med en påminnelsekostnad. Denna påminnelsekostnad är lagstadgad. Om betalningen inte görs inom den tid som är utsatt på påminnelsen går ärendet vidare till Inkasso som kan medföra extra kostnader för kunden med den högsta möjliga lagstadgade kostnader som kan påföras. Kunden ger Strykfritt AB rätt att påföra lagstadgat ränta för alla sena betalningar samt en förseningsavgift på 60 kr utöver påminnelseavgiften. Kunden ger Strykfritt AB rätt att påföra lagstadgat Inkassoavgift utöver påminnelseavgiften och förseningsavgiften. Kunden är införstådd med att all påminnelse samt Inkassohantering kan ske i egen regi samt av externt bolag som Strykfritt AB själv väljer utan kundens godkännande. Kunden ger också Strykfritt AB rätten att göra en kreditupplysning när som helst under, innan och efter samarbetets gång tills dess att Strykfritt AB har fått betalt för alla sina fordringar. Vid användandet av externa bolag vid fakturering, påminnelsehantering och Inkasso kan det hända att det externa bolag Strykfritt AB anlitar för tillfället inte alls har samma procedurer som Strykfritt AB och kontakten kan ske endast via brev och inte via mail och brev som är standard hos Strykfritt AB. Detta är något kunden accepterar.

För att fakturering och påminnelsehantering ska fungera har kunden angett en e- postadress vid kontraktsskrivning som kunden alltid har tillgång till, 365 dagar om året. Skulle kunden missa att få en faktura är det kunden skyldighet att själv höra av sig till Strykfritt AB då kunden vet om att kunden tecknat ett städabonnemang och en faktura skickas varje månad. Kunden frånsäger sig därmed rätten att förklara sig att fakturan och påminnelse inte har kommit kunden tillhanda utan är medveten om det är helt och hållet kundens ansvar att se till att fakturan är kunden tillhanda och betald senast på fakturans förfallodatum. Har kunden inte hört av sig innan förfallodatum på fakturan så godtar kunden de extrakostnader som uppstår – trots avsaknad av fakturan.

Reklamationer och försäkringarOberoende av vilken skada som händer i er bostad ska skadan rapporteras senast

24 timmar efter er hemkomst den dagen då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 5 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Skadeanmälan måste ha ett tydligt datum för varje skada som uppkommit. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret och vad som egentligen hänt. Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden. Behövs, tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställer man att det utan tvivel är Strykfritt AB som åsamkat skadan kommer Strykfritt AB ersätta kunden.

Strykfritt AB:s försäkring täcker skador som inte har förorsakats av slarv. Strykfritt AB städfirma Stockholm har ingen drulleförsäkring, men kan själv stå för kostnaden om Strykfritt AB utan tvivel varit orsaken till skadan. Kundens hem är alltid försäkrat om det t.ex. blir en kortslutning pga. att dammsugaren blir överhettat eller att det blir en vattenläcka när vatten hälls upp. Det är en normal företagsförsäkring som täcker skador i kundens hem. Kortfattat kan man säga att om Strykfritt AB inte varit slarvigt och vårdslöst så ersätter vårt försäkringsbolag skador på fast och lös egendom i ditt hem. Om Strykfritt AB har varit vårdslösa så ersätter vi kunden själva.

åker i marken och skadar golv eller möbler.