Information gällande priser på våra städpaket och villkor kring dessa.

Vi har under veckan fått mycket feedback om våra städpaket och dess utformning.

Vi vill direkt säga att det är en mycket stor ändring och då vi sedan 10 år jobbat med ett system där vi i princip har haft ett och samma låga timpris för samtliga kunder och en möjlighet att få hjälp minsta varannan vecka och minst 4 timmar.

Framtagandet av den nya paketen har inneburit mycket jobb men vi har också inte kunnat förutse alla problem och frågor som framkommit när dessa har presenterats. Vi ber om ursäkt för detta.

Vi vill direkt säga att det blivit fel i kommunikationen och ett städpaket som namngavs Saver endast gäller nya kunder som blir abonnemangskunder och detta under en begränsad tid.

Vi kommer dock självklart låta alla kunder som redan valt Saver att ta del av paketet under ett kvartal från informationen gavs. Dvs från första november. Sedan går Saver-kunderna automatiskt över till paket Basic. Även nya kunder kommer endast ha möjligheten att teckna Saver under en begränsad tid, som ett prova på erbjudande.

Paket Saver är ett extremt prispressat paket med mycket låga marginaler som var tänkt som just ett introduktionserbjudande. Vi beklagar missinformationen från vår sida. Vi är väldigt ledsna.

Inga kunder som redan ändrat till Saver behöver dock göra något i ärendet mer utan allt kommer ske automatiskt.

Vi vill också informera i bristen på information gällande uppläggen för det olika städpaketen.

Alla kunder i dag har ett städabonnemang där en fast person besöker ert hushåll. Så har det sett ut sedan 2007. En del problem som vi inte helt förutsåg och då främst att informera om detta är att vi har en överenskommelse med kunden att byte av städdag är svårt att göra.

Vårt företag jobbar med abonnemangsstäd med fasta städtider i ett schemalagt system där varje medarbetare jobbar runt 2 pass per dag under hela veckan.

Vid önskan att byta från ett pass på torsdag förmiddag till tisdag förmiddag betyder det att den luckan man ska byta till är ledig, som det oftast inte är. Vi ber om förståelse för detta.

De är som överenskommet kö till vissa dagar och här kan vi direkt upplysa att det kommer att uppstå vänteköer till vissa städdagar om man bestämmer sig för att man inte vill byta städerska med byta städpaket.

Vi vill också be om ursäkt för en miss gällande prisjusteringen.

Vi har redan i september sagt att det nya priset på 189 kr i timmen för kunderna för gällande hemstädningen ska gälla från första oktober 2017.

Vi har varit lite otydliga i informationen kring prisjusteringen och vill härmed klargöra vad vi menat.

Inga kunder kommer få en prishöjning till 189 kr som ska enligt information i september skulle ha skett på städningar från oktober. Istället är prisjusteringen på 179 kr från oktober för samtliga kunder som därmed blir premiumkunder.

Vi beklagar att vi varit otydliga, att fel information har getts, handlar mycket om den ovisshet vi haft och även på en miss i det utkast som används felaktig för att beskriva paketen.

Vi beklagar detta jättemycket. Det har aldrig varit vår mening att missleda något.Vi hoppas på förståelse i frågan och fast alla kunder får mycket bättre villkor än det först utannonserade som skulle gälla från 1 oktober så är vill självklart extremt ledsna och ser allvarlig på att vi handskas med informationen på fel sätt. Vi beklagar detta och ber om ursäkt.