Tänk på att när vi har stängt så utförs normalt ingen städning alls. Det kan förekomma att en del personal vill jobba under helgdagarna och då kommer vi gärna över till kunderna. Detta gäller dock endast om kundens ordinarie städmedarbetare vill jobba och kunden hör av sig minst två veckor innan till oss.

Under juli har Strykfritt AB stängt men det kan vara en del personal på plats och vikarier kan även finnas. Alla kunder kan se hela juli som en månad där städabonnemanget är fryst och inga avbokningar behöver göras i kundernas hemstädning.

Känner du att du behöver hjälp under juli månad gäller det för dig som kund att höra dig till din arbetsledare senast den 1 maj så vi kan planera in eventuella städningar under juli månad.

Det här dagarna kan du som kund troligtvis inte få hjälp med din hemstädning då vi har stängt.

Juni

  • Kristi himmelfärdsdag 5 maj, torsdag
  • Nationaldagen 6 juni, måndag
  • Midsommarafton 24 juni, fredag
  • Midsommardagen 25 juni, lördag

Juli

  • Sommarledighet – Sista städdag torsdag 30 juni. Stängt från 1 juli – 31 juli. Här har alla kunder sina städabonnemang frysta (behöver inte använda sina avbokningar). Städning utförs bara till privatkunder som hört av sig innan 1 maj och bett få städning under juli.

Augusti

  • Städstart alla kunder måndag 1 augusti. Observera att vi har då vecka 31 och alla kunder (varannan vecka kunder) som har städhjälp ojämna veckor får sin städstart här. Kom ihåg att veckoindelningen består under hela året för alla kunder!