Gällande faktura/administrationsavgifter för din städtjänst

14 november, 2017

Vi strävar alltid för att vara så öppna och ärliga som möjligt i vår kommunikation och är ledsna att detta inte nått fram. Vi vill gärna ingående förklara varför vi infört en faktura/administrationsavgift.

För er som inte vill läsa igenom allt så skriver vi några korta punkter. Nedanför hittar du som är intresserad en längre och mer förklarande text.

Vi har som sagt valt att lägga ribban för våra anställningsvillkor på en nivå som innebår ett kollektivavtal. Vi tar inte ut en enda kostnad när det gäller resor och avbokningar (beroende av städpaket) och mycket annat. Vi har varit tvugna att införa en faktura/administrationsavgift då faktureringsprocessen är svår och innehåller mycket manuellt arbete.

  • Faktura/administrationsavgift.är en faktiskt kostnad för oss. Faktureringsprocessen i RUT-branschen är svår, mycket manuellt arbete samt dubbelarbete då betalningen sker av 2 parter (dig och skatteverket ) på helt olika ostandardiserade tider och dagar och tar runt 3 månad innan fakturan är betald, behandlad och bokförd.
  • Faktura/administrationsavgift. gäller från 1 november 2017 för samtliga kunder enligt användarvillkoren och informationen på hemsidan.
  • Fakturaavgiften är en del av vår strategi att sänka timpriset som varit tänkt att vara 189 kr i timmen för samtliga kunder från 1 oktober och har idag sänkts till så lågt som 159 kr för en del kunder. I gengäld att kundernas avgifter för bland annat avbokningar och fakturering sats som en fast kostnad som varje kund tar hand om.

 


 

Ingen gillar avgifter, det är självklart. Varför har då Strykfritt AB införts en sådan avgift?

I oktober 2017 skulle Strykfritt AB införa ett fast timpris för alla kunder som skulle ligga på 189 kr. Vi valde att inte genomföra den ändringen utan vi valde att behålla med även i en del fall sänka timpriset på vårt redan mycket låga timpris.

I dag betalar du som kund mellan 159 kr i timmen till 179 kr i timmen. Det är betydligt lägre än planerat. Möjligheten att införa detta har att göra med att vi började lägga ut en del faktiska kostnader som finns i företaget och inte ha det inbakat i timpriset.

Det ändringar som syns mest är att vi har tagit och reducerat lite i avbokningsmöjligheterna för en del städpaket samt införts en faktura/administrationsavgift för samtliga kunder. Varje kund betalar då för sina egna kostnader. Vi tyckte det skulle vara mer rättvist.

Oberoende hur man dock ser på att kunderna får ta del av de faktiska kostnaderna som finns och att det inte längre är inbakade i timpriset är att de flesta kunder har fått ett lägre pris än utannonserat.

Hur mycket mindre du som kund får betala beror självklart på ditt städabonnemang men tar vi ett snittpris på 169 kr i timmen och en städfrekvens på varannan vecka är besparingen på det pris vi sagt ska gälla ungefär 160 kr i månaden. Om man nu tar och har en faktura/administrationsavgift på det här så har man ändå plus cirka en hundralapp per månad eller 12,50 kr i timmen räknat på 8 timmar.

Är då en fakturaavgift något som bara är en ren förtjänst för oss?

Självklart kan en del utgå att det är gratis att skicka en e-faktura. Men så är det givetvis inte. Varje system är en kostnad för oss. För att skapa en faktura för er krävs en del arbete.

Självklart kostar ekonomisystemet en summa, men många bolag som tillhandahåller dessa system tar också en rörlig kostnad per kund för att skicka ut fakturan, oberoende om det handlar om e-faktura, e-postfaktura eller autogiro. Sedan är inte banksystemet gratis heller. Det kostar för företaget att ladda upp betalfiler. Även om det är elektroniska filer. Banken tar betalt. Och inte bara fasta avgifter utan också rörliga per faktura.

Dessutom jobbar vi en bransch som innefattar en mycket stort inslag av dubbel fakturaadministration (manuell sådan) då vi jobbar med RUT-avdrag. Det gör att vi får administrera er inbetalning inte bara en gång utan flera gånger. Det är en mycket stor kostnad för oss. Denna process är också väldigt ostandardiserad.

Vi har ett väldigt stort spann när kunden betalar och när vi sedan kan söka skatteavdrag. Många kunder har också inte 100% koll på avdraget. RUT och ROT är samma pott och många kör helt enkelt slut på potten utan att veta om det. Vi blir ofta nekade RUT-avdrag och då får vi inte betalt. Vi får manuellt lägga om RUT-avdragen på exempelvis partners eller hitta någon annan lösning.

Så faktureringsprocessen är långt ifrån enkel och okomplicerad.

Dessutom är vårt städabonnemang inget som är standardiserat i sig. Det är inte en och samma summa som faktureras ut varje månad. Faktureringen innehåller mycket tidsrapportering och byten av dagar, vid avbokningar främst.

Från att du som kund haft städning låt oss säga i december som faktureras i januari så skapar vi manuellt en RUT-förfrågan till Skatteverket först runt den 10 februari ( när alla betalningar från januari kommit in) och din faktura är fullbetald först runt den 1 mars (Skatteverket har en handläggningstid på cirka 2 veckor). Så från städningen i dag låt oss säga får vi din fulla betalning om 2,5 – 3 månader. Under denna tid har vi haft ett flertal direkta och indirekta kostnader för din fakturering som vi nämnt. En annan kostnad som är värd att ha i åtanken är bokföringskostnader som faktiskt finns då vi har ett antal moment tills att din faktura är betald och bokförd.

Det sista skälet till en fakturaavgift är också förnyandet av vårt städabonnemang som förut varit enkelt att administrera. Minst 4 timmar varannan vecka till ett fast timpris.

Idag har vi 3 stycken städpaket till olika priser på olika dagar och mer flexibel möjlighet att välja timmar. Detta har också kostat pengar att utveckla. Så vi har väldigt stora kostnader involverade i faktureringsprocessen och har därför valt att inte längre baka in detta i timpriset utan ha det som en egen kostnadspost.

Hoppas på er förståelse i detta.

 


 

Vi har så gott det går försökt att få med detta på hemsidan och i användarvillkoren. Det är dock svårt att utgå från att kunden tar del av all information som skickas och läggs ut. Vi förstår detta och är föstås självklart ledsna att detta inte varit tydligt för er.

Hör hittar du info om fakturaavgiften på hemsidan.

  • PRIS HEMSTÄDNING > Tillkommer några andra kostnader för hemstädningen?

https://strykfritt.se/vanliga-fragor/

  • BLI KUND > PRISER HEMSTÄDNING

https://strykfritt.se/bli-kund/priser-pa-hemstadningen/