Fakturaavgift på städtjänsten hos Strykfritt AB

 

Ingen gillar avgifter, det är självklart. Varför har då Strykfritt AB införts en fakturaavgift?

I oktober 2017 skulle Strykfritt AB införa ett fast timpris för alla kunder som skulle ligga på 189 kr. Vi valde att inte genomföra den ändringen utan vi valde att behålla med även i en del fall sänka timpriset på vårt redan mycket låga timpris.

I dag betalar du som kund mellan 159 kr i timmen till 179 kr i timmen. Det är betydligt lägre än planerat. Möjligheten att införa detta har att göra med att vi började lägga ut en del faktiska kostnader som finns i företaget och inte ha det inbakat i timpriset.

Är då en fakturaavgift något som bara är en ren förtjänst för oss?

Självklart kan en del utgå att det är gratis att skicka en e-faktura. Men så är det givetvis inte. Varje system är en kostnad för oss. För att skapa en faktura för er krävs en del arbete.

Självklart kostar ekonomisystemet en summa, men många bolag som tillhandahåller dessa system tar också en rörlig kostnad per kund för att skicka ut fakturan, oberoende om det handlar om e-faktura, e-postfaktura eller autogiro. Sedan är inte banksystemet gratis heller. Det kostar för företaget att ladda upp betalfiler. Även om det är elektroniska filer. Banken tar betalt. Och inte bara fasta avgifter utan också rörliga per faktura.

Dessutom jobbar vi en bransch som innefattar en mycket stort inslag av dubbel fakturaadministration (manuell sådan) då vi jobbar med RUT-avdrag. Det gör att vi får administrera er inbetalning inte bara en gång utan flera gånger. Det är en mycket stor kostnad för oss. Denna process är också väldigt ostandardiserad.

Vi har ett väldigt stort spann när kunden betalar och när vi sedan kan söka skatteavdrag. Många kunder har också inte 100% koll på avdraget. RUT och ROT är samma pott och många kör helt enkelt slut på potten utan att veta om det. Vi blir ofta nekade RUT-avdrag och då får vi inte betalt. Vi får manuellt lägga om RUT-avdragen på exempelvis partners eller hitta någon annan lösning.

Så faktureringsprocessen är långt ifrån enkel och okomplicerad.

Från att du som kund haft städning låt oss säga i december som faktureras i januari så skapar vi manuellt en RUT-förfrågan till Skatteverket först runt den 10 februari ( när alla betalningar från januari kommit in) och din faktura är fullbetald först runt den 1 mars (Skatteverket har en handläggningstid på cirka 2 veckor). Så från städningen i dag låt oss säga får vi din fulla betalning om 2,5 månad. Under denna tid har vi haft ett flertal direkta och indirekta kostnader för din fakturering som vi nämnt. En annan kostnad som är värd att ha i åtanken är bokföringskostnader som faktiskt finns då vi har ett antal moment tills att din faktura är betald och bokförd.

Så vi har väldigt stora kostnader involverade i faktureringsprocessen och har därför valt att inte längre baka in detta i timpriset utan ha det som en egen kostnadspost.

Boka din provstädning nu

Boka en provstädning för endast 95kr/h. Ingen bindningstid och inga dolda avgifter.

Boka nu